Hơn 71 nghìn tỷ đồng đầu tư 2 tuyến cao tốc

Theo thông báo của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ này đã giao cho Ban QLDA 1 và 6 chuẩn bị Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa, Thanh Hóa - Bãi Vọt. Tổng chiều dài của cả hai tuyến khoảng gần 220 km và tổng số vốn đầu tư ước tính hơn 71 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, Ban QLDA 1 đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa cho biết, với chiều dài 121,12 km đi qua địa phận 3 tỉnh là Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa. Quy mô tuyến là đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế từ 100 - 120 km/h.

Tổng mức đầu tư dự án cho cả hai giai đoạn là hơn 36,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó giai đoạn 1 là hơn 34,3 nghìn tỷ đồng và giai đoạn 2 là 2,3 nghìn tỷ đồng.

Trong khi Ban QLDA 6 cho biết, chiều dài đoạn Thanh Hóa - Bãi Vọt dài 98,2 km, đi qua 3 địa phương là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuyến đường cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, vận tốc 100 - 120 km/h. Tổng mức đầu tư hơn 34,5 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến dự án sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2014 và hoàn thành vào 2018. Bộ Giao thông Vận tải đã có đề nghị Bộ KHĐT đưa tuyến đường vào danh mục các dự án vay vốn WB tài khóa 2012 - 2014 và đề nghị cho phép sử dụng khoảng 15,1 triệu USD từ quỹ chuẩn bị đầu tư PPTAF.

Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, việc xúc tiến vay vốn của WB cũng được triển khai, hướng thực hiện đầu tư các dự án sẽ theo hình thức PPP bởi không thể xây dựng toàn tuyến khoảng 220 km và tổng mức đầu tư rất lớn chỉ với 1 dự án...